Affinity

 

(English below)

JANA JANO – AFFINITY

Afinita – přitažlivost, vztah, blízkost, příbuzenství, spříznění, podobnost…

Affinity je dlouhodobý výtvarný cyklus Jany Jano. Hlavním tématem je setkávání a sbližování. Její práce se vyznačují lyrizujícím charakterem, ale i určitou dějovostí. Jana Jano při práci využívá jak abstraktní tak i amorfní tvary, výtvarnými prostředky řeší jejich interakci a vzájemnou komunikaci. Jednotlivá díla odrážejí, s trochou nadsázky, příběhy pomyslných bytostí.
Vyjadřovacími prostředky, všestranné výtvarnice, Jany Jano jsou různá média – keramika, malba, koláž či grafika. Ke každé technice přistupuje osobitým a nezaměnitelným způsobem. Mimořádnou citlivost odráží především práce na papíře. Větší razancí se vyznačují malby. V plastikách je spojena síla hmoty s jemností a v jistém slova smyslu až neočekávanou lehkostí.

Text: Tomáš Rybníček

 

 

AFFINITY

The theme of this long term collection called Affinity is the attraction and relationship, witness, kindship, aliance and  similarity, meeting and bonding. The work by Jana Jano have a lyric character and a certain kind of action. Her abstract forms and amorphic shapes interact and communicate. Her art pieces reflect the stories of imaginary beings.

Jana Jano is an univesal artist. Her language of expression embraces different media – ceramics, painting, collage and graphics. Each of the technique she approaches with her specific and peculiar manner. Extraordinary sensitivity is put mainly on paper. Bigger paintings feature by stronger energy. The objects unite the force of the matter with delicasy and unexpected ease.

Text: Tomas Rybnicek

 

 

Obrazy z cyklu Affinity

akrylová malba na papíře 13 x 13 cm, pasparta, kovový rám (20,5 x 20,5 cm), ā 1.500,- Kč //

Affinity paintings, acryl on paper 13 x 13 cm, passe-partout, metalic frame (20,5 x 20,5 cm), 55 EUR.

 

 

TŘI GRÁCIE

pastel na papíře
O symbolice v tomto obraze se dozvíte více zde. //

THREE GRACES, pastel on paper
If you are fancy to know more about the symbolism of this painting click here.

 

 

LÁSKA

papír, slepotisk, 10×10 cm, nerámováno, 500 Kč, příběh o tisku LÁSKA  zde.

LOVE, paper, embossing, without the frame, 20 EUR

 

 

ZROZENÍ

akryl na plátně, 40×40 cm, nerámováno, 6000 Kč

BIRTH, acryl on canvas, 40×40 cm, without the frame, 222 EUR

MEDICINE

akryl na plátně, 60×90 cm, nerámováno

acryl on canvas, 60×90 cm, without the frame