Jsem voda // Můžu tě zachránit / vyživovat / osvěžovat // Můžu být divokým proudem / bublajícím potůčkem i tajemnou hlubinou / záplavou slov i tichým jezerem / mlhou ve větru / slzou v oku / vlnou v moři // Tak to je // Mám Vodu ráda /// I am Aqua // I can rescue you / nourish you / refresh you / I can be a wild stream / a burbling brookled and the dept mysterious as well / a flood of words or a lake tranquil / the mist in the wind / a tear in the eye / a wave of the ocean // That is as it is // I love the Water ///

Photo: Jana Jano (Iceland), Daniela Janoušková