Foto // Photo : Daniela Janoušková

Ve své tvorbě pracuji s různými výtvarnými médii a kombinuji i umělecké žánry.  Většinou tvořím tematicky, v cyklech. Nejdůležitější je pro mě vnitřní sdělení a nejbližším vyjadřovacím jazykem je abstrakce, neboť zachycuje esenci emoce nebo informace.

Pravděpodobně celoživotní láskou je cyklus AFFINITY, kde využívám výrazové střídmosti abstraktních a amorfních tvarů, které spolu navzájem interagují a komunikují.

Navzdory tomu, že život na Islandu vnesl do mé tvorby hodně černé a bílé a prohloubil minimalismus v mém vyjadřování, projekty, na nichž pracuji, jsou různorodé a někdy i velmi barevné, neboť silně reaguji na námět, místo, pro které tvořím a partnery, s nimiž spolupracuji. V poslední době také realizuji více vyloženě konceptuálních projektů.

Jsem členkou Sdružení keramiků Brno (UVU ČR) a ProART produkčního týmu.

 

 

I work with various art media and combine different art fields. I usually create thematically.  The inner content is the most important for me and I prefer to express abstractly, intercepting the essence of the emotion or information.

My everlasting love is the cycle AFFINITY. I enjoy visual simplicity of the interacting abstract and amorphous shapes.

Despite of the fact that life in Iceland brought a lot of black and white into my art and deepened my minimalistic expression the projects I work on are various and sometimes very colourful as I react on the topic , the place I create for or partners I cooperate with. I also realize more conceptual projects recently.

I am a member of the Brno Ceramists Union , Union of visual artists of the Czech Republic and ProART production team.