Foto // Photo (English below)Barbora Grünwaldová

Ve volné tvorbě pracuji s různými výtvarnými medii. Většinou tvořím tematicky, v cyklech. Nejdůležitější je pro mě vnitřní sdělení a nejbližším vyjadřovacím jazykem je abstrakce, neboť zachycuje esenci emoce nebo informace.

Pravděpodobně celoživotní láskou je cyklus AFFINITY, kde využívám výrazové střídmosti abstraktních a amorfních tvarů, které spolu navzájem interagují a komunikují.

Aktuálně vystavuji obrazy z cyklu Pupeny, #THE100DAYPROJECT, Esence a Islandské okamžiky.

Dalším projektem, na kterém pracuji, je hravá kolekce koláží HEARTCORE by Jano, která se stala pokladem pro tisk. Projekt má konceptuální přesah, který jsem více přiblížila v #the100dayproject 2016.

Jsem členkou Sdružení keramiků Brno (UVU ČR) a ProART produkčního týmu.

//

I work with a different art media and usually create thematically.  The inner content is the most important for me and I prefer to express abstractly, intercepting the essence of the emotion or information.

My everlasting love is the cycle AFFINITY. I use continency of the interacting  abstract and amorphous shapes.

My fresh paintings are from the collection  Buds, Essence , #THE100DAYPROJECT and Islandic moments.

Another  actual project is the playful collage collection called HEARTCORE by Jano. My collages  were used as a base for the printing. I have introduced the concept of the HEARTCORE project in #the100dayproject 2016.

I am a member of the Brno Ceramists Union , Union of visual artists of the Czech Republic and ProART production team.