5 elements // 5 prvků

 

5p-all

 

Vizí projektu je propojení východního a západního světa, minulosti a současnosti.

Dle východní filozofie, je vše na světě tvořeno pěti prvky (dřevem, ohněm, zemí, kovem a vodou) a jejich vzájemným působením. Každému prvku jsou symbolicky přiřazeny barva a tvar. Této symboliky jsem využila k vytvoření abstraktních obrazů.

Celý soubor zahrnuje 10 obrazů velikosti 60 x 60 cm, olej, kombinovaná technika.

Voda vyživuje dřevo.

 

06-voda-vyzivuje-drevo

 

 

Popis pěti prvků:

Dřevo symbolizuje zrození všeho nového, východ, jaro, nové myšlenky, plány a projekty, rozpínavou energii, růst. Je mu přiřazena zelená barva a tvar obdélníku.

Oheň představuje jih, léto, realizaci, zrání, plodnost, plnost, vášeň, energii vystřelující vzhůru. Symbolizuje ho barva červená a trojúhelník.

Země stojí vyrovnaně ve středu. V tvořivém cyklu je země poklidná mírnost konce léta, zvolnění, zužitkování, návrat, stabilita, bezpečnost, podpora, horizontálně krouživá energie. Přísluší jí barva žlutá a zemité tóny, tvarem je čtverec.

Kov symbolizuje západ, podzim, dotažení věcí do konce, řád a pořádek, zahušťující energii, stažení. Barva kovu je bílá, tvar je kulatý.

Voda zakončuje jeden cyklus a umožňuje nabrání sil pro začátek dalšího. Z ročních období je jí přiřazena zima. Vyjadřuje ztišení, odpočinek, klid, kontemplaci, koncentraci, klesající energii, hloubku. Přísluší jí modrá a černá barva a tvary vodorovně zakřivené.

Tvůrčí koloběh:

Dřevo živí oheň, oheň dává zemi, země plodí kov, kov drží vodu, voda vyživuje dřevo