3 Graces // 3 Grácie

 

(English below)

TŘI GRÁCIE, z cyklu Affinity, pastel na papíře

Podle legendy o „Paridově soudu“ bylo zlaté granátové jablko „jablkem sváru“, neboť mělo připadnout „té nejkrásnější“ ze tří bohyní, kterými byla Héra, Athéna a Afrodité. Každá z nich však oplývá jinými dary a jiným typem ženské krásy.  Proto na mém obraze při jejich propojení jablko vzniká. Není to pyšně zlaté granátové jablko, přinášející zkázu, je to jablko jabloně, plné životní šťávy.

Spojení všech tří také odkazuje na  tzv. Trojnou Bohyni, která je spojována s měsíčními fázemi a se třemi aspekty života. Je bohyní „lásky, zrození a smrti“.

Ke znázornění 3 grácií jsem využila symboliky, spojované s těmito bohyněmi.

AFRODITÉ (láska) – je smyslnou bohyní. Proto jsem zvolila tělovou barvu a tvar ležící, připomínající mladé poupě. Symbolicky je jí přiřazována růže.

HERA (zrození)  – je ochránkyně rodiny a tradice, červená barva a kulatý tvar symbolizují plnost života. Mezi její symbolické atributy patří také (červené) granátové jablko.

ATHÉNA (smrt) – je bojovná, nazývaná též „panenská bohyně“, symbolizovaná bílou barvou. Zvolený tvar evokuje její štít.

 

 

THREE GRACES, the Affinity collection, pastel on paper

The legend says that the pomegranate become the object of the odds when Paris had to give it to the most beautiful of three goddesses . Each of them had a different kind of beauty and gifts. In my painting obversely the pome originate in union of those three graces. This also devices to the Triunity Goddess who was connected with three moon stadiums. She is the goddess of „love, nativity and death“.

I have used the symbolism of the three graces in my painting.

APHRODITÉ – Love – she is a sensual goddess. So I used the nude, flesh-colour  and the laid shape  which reminds the rosebud. A rose is her emblematic  flower.

HERA –  Nativity – she is a family and tradition protektor. The red colour and rounded shape symbolize the richness of life. The emblematic fruit of her is the pomegranate.

ATHENA – Death – she is a warrior, called also „the virgin goddess“, symbollized by white colour. The chosen shape  is the form of shield.