Exhibition // Výstava Affinity

 

Přijměte prosím pozvání výstavu „Affinity“ // Welcome to the „Affinity“ exhibition

25.2. – 15.4. 2017

Rosnička, Jana Nečase 1, Brno

AFFINITY
Afinita – přitažlivost, vztah, blízkost, příbuzenství, spříznění, podobnost…

Affinity je dlouhodobý výtvarný cyklus Jany Jano. Hlavním tématem je setkávání a sbližování. Její práce se vyznačují lyrizujícím charakterem, ale i určitou dějovostí. Jana Jano při práci využívá jak abstraktní tak i amorfní tvary, výtvarnými prostředky řeší jejich interakci a vzájemnou komunikaci. Jednotlivá díla odrážejí, s trochou nadsázky, příběhy pomyslných bytostí.
Vyjadřovacími prostředky, všestranné výtvarnice, Jany Jano jsou různá média – keramika, malba, koláž či grafika. Ke každé technice přistupuje osobitým a nezaměnitelným způsobem. Mimořádnou citlivost odráží především práce na papíře. Větší razancí se vyznačují malby. V plastikách je spojena síla hmoty s jemností a v jistém slova smyslu až neočekávanou lehkostí.
Text: Tomáš Rybníček

 

 

AFFINITY (Text: Tomas Rybnicek)

The theme of this long term collection called Affinity is the attraction and relationship, witness, kinship, aliance and  similarity, meeting and bonding. The work by Jana Jano have a lyric character and certain kind of action. Her abstract forms and amorphic shapes interact and communicate. Her art pieces reflect the stories of imaginary beings.

Jana Jano is an univesal artist. Her language of expression embraces different media – ceramics, painting, collage and graphics. Each of the technique she approaches with her specific and peculiar manner. Extraordinary sensitivity is put mainly on paper. Bigger paintings feature by stronger energy. The objects unite the force of the matter with delicasy and unexpected ease.

 

Co se skrývá v obraze Tři Grácie si můžete přečíst zde. // Here you can read the mystery of the 3 Grace painting.

 

Fotodokumentace z vernisáže: Mila Vašíčková

 

V pozadí obraz „Setkání“. // The background with the painting „Rendezvous“.

 

Úvodní slovo, výtvarnice Veronika Biskupová. Obrazy „Zrození“ (dole) a „Pouto“ (nahoře) // Opening by Veronika Biskupova. The paintings „The Nativity“ (down) and „The Bond“ (up)

 

Úžasná // Amazing Karolína Cork Kubicová

 

Děkuji // Thank you