Jana Jano

Prvním logem, které jsem navrhla, je samozřejmě to moje vlastní.

Vzniklo již na počátku mé profesionální výtvarné cesty. V té době byla kaligrafie jedním ze silných zdrojů, které mě podněcovaly k tvorbě, a tak jsem do vzhledu loga vnesla inspiraci otisků kaligrafických podpisových razítek.

Logo je zároveň mým monogramem. Vnitřní oválný tvar spojuje písmena JJ v jeden celek a evokuje vesmír nebo znamení ryb a jejich vzájemné obrácení, s využitím teček nad těmito písmeny, odkazuje na jang-jin monádu – tedy harmonii protikladů.

S přenesením těžiště tvorby z keramiky na malbu jsem začala používat jako logo také své příjmení. I to je propojením protikladů,  Ja (ano) – no (ne). Tečka za podpisem pak odkazuje na to, že se jedná o zkratku.