Stones // Pecky

One of my favourite theme. The Stones of the Eden Fruits. // Jedním z mých nejoblíbenějších námětů v keramické tvorbě jsou  „Pecky plodů rajských“.

 

 

I think I will always love to make them. Each of them is another. In the core they save something precious. But as they have a vents for communication the secrets are reachable. // Tuším, že tvořit je, mě nikdy nepřestane bavit. Každá je jiná. Ve svém nitru ochraňují něco vzácného, ale mají průduchy, jimiž komunikují s okolním světem. Tajemství tedy není nepřístupné.

 

 

 

dsc02446

 

Their shape is about 12 cm high and the diameter about 20 cm.   // Velikostí se pecky nepatrně liší, ale výška se pohybuje kolem 12 cm a průměr kolem 20 cm.

 

 

 

The musician Dalibor Neuwirt played on my ceramic objects. // Hudebník Dalibor Neuwirt využil mé keramické objekty jako hudební nástroje a rozezněl tak jejich hlas. Video můžete shlédnout zde.