Message in the bottleMESSAGE IN THE BOTTLE  is a conceptual art project by Jana Jano and Claudia Grevsmühl.

(Český text níže)

 

 

EXHIBITION in The Factory, Djúpavík, Iceland

12.6. – 13.9.2021

 

 

„ANYTHING FLOATED ONTO A BEACH IS A KIND OF A MESSAGE LITERALLY OR METAPHORICALLY.”Jana Jano

 

The title of the project is inspired by stories of castaways who tried to contact others by putting a message into a bottle with the hope to be connected. People also used this way of communication in a romantic manner to contact a lover unknown.

 

 

Perceiving the topic from another perspective, the bottles we are finding on the shores now are giving us the message about environmental problems.

 

 

Something small can have a big final effect and vice versa what we think is worthy might have shown no value. The life process transforming the original purpose can adapt a thing for a different benefit or it shows that the thing has been useless.

 

 

The collection of lost and thrown away materials found on the coastline as a garbage shows that everything is connected in a living net and we are the cell of a bigger system.

 

 

Check out short VIDEO STORIES from our creative process in our YouTube profiles

Claudia Grevsmühl
Jana Jano ART

 

 

 

VZKAZ V LÁHVI je konceptuální projekt Jany Jano a Claudie Grevsmühl.
VÝSTAVA v The Factory, Djúpavík, Island

12.6. – 13.9.2021

 

 

„VŠE, CO JE VYPLAVENO NA BŘEH, JE URČITOU ZPRÁVOU. A TO JAK DOSLOVA TAK METAFORICKY “ Jana Jano

Název projektu byl inspirován příběhy trosečníků, kteří se pomocí vzkazů v láhvi snažili o kontakt. Lidé také používali  tento romantický způsob komunikace, aby se spojili s neznámým milým.

 

 

Podíváme-li se na téma z jiné perspektivy, vzkaz, který nám předávají vyplavené láhve v současné době, hovoří o environmentálních problémech.

 

 

I drobnost může mít velký konečný efekt a naopak něco, co považujeme za důležité, se někdy ukáže bezceným.

Život může pozměnit původní funkci věci, přizpůsobit ji novým podmínkám a dát tak nový užitek nebo ukázat, že věc je neužitečná.

 

 

Kolekce „ztracených“ a vyhozených věcí, nalezených jako odpad na pobřeží, ukazuje, jak je vše propojeno jako v živé síti, a že i my sami jsme jen buňkou většího systému.

 

 

Podívejte se na krátká  VIDEO STORIES dokumentující náš tvůrčí proces na našich  YouTube profilech

Claudia Grevsmühl
Jana Jano ART

 

Photos:
Jana Jano, Claudia Grevsmühl

Guðmann Þór Bjargmundsson, Zhenya Vaganova