GLORIOUS // SVOST

(English below)

Život na Islandu ovlivnil mou barevnou paletu. Ta se v podstatě minimalizovala na černou a bílou. Po té, co jsem použila zlatou v jednom ze svých obrazů, vnímala jsem, jak pozitivní vliv na mou mysl má mít tuto barvu v místnosti. Tím se zrodila série obrazů se zlatou barvou. Použití zlaté v obraze minimalistickým způsobem vyzařuje eleganci a přináší posvátné, radostné, hřejivé pocity hojnosti a slunce. Což je v dlouhých severských nocích opravdu důležité.

Zlatou barvou zároveň oslavuji krásu nejprostších věcí jako jsou mechy, lišejníky, mořské řasy, kameny či vejce.

Since I have moved to Iceland my color palette minimized basically to black and white. Then I have used golden color in one of my paintings and I have realized how positive effect it has on my mind to have it in the room.

 This gave a birth to the serie of the paintings with the golden color.  Using gold in minimalistic way keeps up elegancy and brings sacred, joyful, warm and precious feelings of abudance and sun. Which is really essential in long nordic nights.

By gold I also celebrate the beauty of the most simple things as moss, seaweed, stones or eggs.